obrazok

Obchodné podmienky a ceny

 • Z dôvodu veľkého množstva variabilných faktorov je konečná cena vždy určená dohodou. Vyžiadajte si, prosím, svoju individuálnu cenovú kalkuláciu na vyrobaodznakov@gmail.com.
 • Sme platcami DPH
 • Platba za zákazku sa uskutočňuje vopred v plnej výške bankovým prevodom, vkladom na účet dodávateľa alebo v hotovosti podľa predbežnej faktúry, najneskôr do 5 dní od podpísania/zaslania záväznej objednávky. Podpísaním/zaslaním záväznej objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami. K záväznej objednávke patrí obidvoma stranami schválený grafický návrh.
 • Grafickú predlohu na výrobu odznakov prednostne dodáva klient, a to v čo najlepšej možnej kvalite (min. 300 DPI, najlepšie však v krivkách) vo formátoch .ai, .pdf, .eps, .tiff, .psd, .jpg alebo .bmp. Na želanie Vám zhotovíme grafický návrh, ktorý bude nacenený podľa zložitosti a časovej náročnosti. Grafický návrh je duševným vlastníctvom tvorcu.
 • Termín dodávky je približne 40 pracovných dní od uhradenia zálohovej platby. Skoršie vyhotovenie je možné po dohode za príplatok.
 • Odznaky sú pri dodávke balené (napichané) v kartónoch po 50 kusov, kľúčenky a spony sú balené vo vreckách z PVC.

Pri dopytovaní kalkulácie udajte prosím požadovaný:

 • Rozmer
 • Počet odznakov
 • Počet farieb (ak si želáte maľovaný odznak)
 • Spôsob uchytenia (ihla/pin s motýlikom)
 • a priložte grafickú predlohu.

Podrobné informácie na tel. čísle: +421 911 446004

Tešíme sa na Vašu objednávku.